Ballons, Service

  • Address:
    pod. 1, fl. 5, #18, 18, Bogdana Khmelnytskogo ave., c. Kharkiv, 61099, Ukraine
  • Telephone:
    +38(050) 643-86-64, (0572) 90-17-04
  • Web-site:
    http://vshar.nm.ru   
Private entrepreneur - Tsyhichko Vitaliy Mykolayovych

Fields of activity:
- party services;
- artistic and decoration works.