Evrokryshka, Limited Liability Company

  • Address:
    21, Degtyarivska str., c. Kyiv, 04119, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 364-32-05, 489-58-66
Director - Volodymyr M. Turkov