Vishnevske metalworking factory, JSC

  • Address:
    1, Lomonosova St. , c. Vyshneve, Kyevo-Svyatoshyn distr., Kyiv reg., 08132, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04598) 5-23-22, 7-22-62
The head of board - Baev Sergii O.

The manufacturing of aluminum powder