Kosmos, OJSC

  • Address:
    68, Solovyanenko str., c. Kozin, Obukhiv distr., Kyiv reg., 08711, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 259-25-80, 727-98-07, (04572) 4-58-07, 4-58-08
Chaifman of the Board - Volodymyr Yu. Rudnytsky

Products:
- products from plastic;
- sprayers "Rosa", "Rosynka"