Korosten Bakery

  • Address:
    62, Sholom Aleykhema st., c. Korosten, Zhytomyr reg., 11500, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04142) 4-12-94, 4-20-44, 4-94-58
Chairman of the Board - Yuriy Kondachkov

Products:
- bakery products