Chayka Mogilev-Podolskaya fabrica, Limited Liability Company

  • Address:
    vil. Bronnytsya, Mohyliv-Podilskyi distr., Vinnytsya reg., 24052, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04337) 4-62-19, 4-62-32
Director - Tetyana I. Nykytyuk

Production:
- dyes;
- cleaners:
- bleach powdering;
- filling
- vehicle;
- drying oil