Blyk, Advertising Agency

  • Address:
    8а/4, Sh. Petefi ave., c. Uzhhorod, Zakarpattya reg., 88000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0312) 3-21-02
Director - Larysa M. Mytrovska

Services:
- byll-bord, syty-layty, lease