Berdyichev Malt Company, Ltd

  • Address:
    10, Vatutina st., c. Berdyichev, Zhytomyr reg., 13303, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04143) 2-67-72, 6-30-59, 6-31-37
Director - Olexandr Sitak

Products:
- malt