Pysanka Hotel

  • Address:
    41, Chernovola st., c. Kolomyya, Ivano-Frankivsk reg., 78200, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03433) 2-02-04, 2-03-56
  • Web-site:
    http://www.pysanka-hotel.com   
Services:
- hotel services