Obukhivskiy kruy, Editorial Staff of the Newspaper

  • Address:
    5, Radyanska str., c. Obukhiv, Kyiv reg., 08700, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04572) 5-13-44