Dymer State Forestry

  • Address:
    Chevshenko str., 1, vil. Katyuzhanka, Vyshhorod distr., Kyiv reg., 07313, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04596) 3-23-46, 3-23-81
Director - Vasyl I. Glushchenko

Sphere of business:
- grow forest;
- logging, processing of timber