Evropeyska, Hotel

  • Address:
    7, 77 Gvardeiskoy Divisii St, c. Slavutich, Kyiv reg., 07100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04579) 2-83-83
Sphere of business:
- hotel services