Ukrintertrading, Company

  • Address:
    265V, Golovna str., c. Chernivtsy, 58032, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0372) 58-40-78, (03722) 58-43-48
Director - Oleg V. Masliantchuk

Sope of activity:
- international autotransportations.