Chernomorvzruvprom, State enterptise

  • Address:
    23, Kovalevskogo str., c. Odesa, 65014, Ukraine
  • Telephone:
    +38(048) 726-26-66
Director - Volodymyr I. Nykyforenko

Scope of activity:
- all kinds of drilling and blasting;