Bohodykhiv District Printery

  • Address:
    5, Teatralna Ploshcha, c. Bohodukhiv, Kharkiv reg., 62100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05758) 3-32-26, 3-33-85
Director - V. Ilchenko

Services:
- publishing