Velykolepetyhskiy Elevator

  • Address:
    157, Lenina str., c. Velyka Lepetykha, Kherson reg., 74501, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05543) 2-14-66, 2-31-89
Director - M.M. Konovalenko

Products:
- flour