Chernyakhovsky kombinat khleboproduktov, state enterprise

  • Address:
    42, Industrialna str., c. Chernyakhiv, Zhytomyr reg., 12301, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04134) 4-10-48, 6-03-90
Production:
- flour;
- animal mixed fodder;