Voznesenskaya prodovolstvennaya kompania, Limited Liability Company

  • Address:
    283, Zhovtnevoyi Revolutsiyi str., c. Voznesensk, Mykolaiv reg., 56500, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05134) 5-20-29, 5-46-51
Director - Vitaliy A. Sarazhalinsky

Production:
- sausages