Bolshevik, State pedigree plant

  • Address:
    c. Zhelanne, Yasynovata distr., Donetsk reg., 86023, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06236) 3-16-50, 4-94-36
Chairman - Mykola O. Panyutchev

Production:
- cattle, pigs;