Hradetskaya, Hotel

  • Address:
    68, Myru ave., c. Chernigiv, 14000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04622) 4-45-26
Director - Volodymyr Nikolaevich Polosmak

Scope of activity:
- hotel services