Volynagroprodukt, Limited Liability Company

  • Address:
    35, Shevchenko str., c. Kivertsi, Volyn reg., 45200, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03365) 3-27-44
Director - Volodymyr M. Makovetsky

Scope of activity:
- producing of bakery