Nezhin Kotsjubinskij Ukrainian Dramatic Theatre

  • Address:
    24, Vozdvyzhens`ka str., c. Nizhyn, Chernihiv reg., 16600, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04631) 2-51-43, 2-51-55
  • Web-site:
    http://www.nezhin-dram.in.ua   
Director - Yuriy M. Mukvych

The Nezhin Kotsjubinskij Ukrainian Dramatic Theatre is found in 1933.

The repertoire of The Nezhin Kotsjubinskij Ukrainian Dramatic Theatre consists of the performances among of which are Nich Pered Rizdvom (Hohol), Zhadajte, Bratija moj (Shevchenko) and others.