Chernigovskiy Autoplant, Closed Joint Stock Company

  • Address:
    312, Myru ave., c. Chernigiv, 14007, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0462) 62-38-00, (04622) 5-33-38
  • Web-site:
    http://chaz-avto.com.ua   
President - Valeriy V. Kuptsov

Scope of activity:
- production of buses "Delfin" and "Etalon"