BC IKS, Limited Liability Company

  • Address:
    appt. 68, 42, Levanevskoho str., c. Bila Tserkva, Kyiv reg., 09100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04563) 9-68-38
Director - V. Ivanitskiy

Products:
- furniture staples