Corporation "Etalon"

  • Address:
    312, Myru ave., c. Chernigiv, 14031, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04622) 67-91-66
President - Vladimir Butko

Corporation consists:
- "Chernigovavtodetal"
- "Borispol avtoplant"
- "Chernigov avtozavod"
- "Kuznechnuy plant"
- "Ukrainian kardan"
- "Chernigov woodworking company"
- "Ukrainian conteyner"