AVM, Limited Liability Company

  • Address:
    26, Zahorodnyoho str., c. Volodarka, Kyiv reg., 09300, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04569) 5-16-08
Director - Volodymyr Tovpyshko

Products:
- sausage