Urkolegiya Lawyer union

  • Address:
    81, Podol'ska str., c. Khmelnytsky, 29000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0382) 76-30-10, 79-22-10
Manager - Natalia Andreevna Vagina

Scope of activity:
- juridical services;