The Evropa Restaurant

  • Address:
    6, Sagaydachnogo str., c. Ternopil, 46000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0352) 25-87-41
Director - Tetyana Ye. Jakovlyeva

Scope of activity:
- restaurant services