Belkom, Branch Establishment

  • Address:
    off. 18, 3, Karla Lybknehta str., c. Korostyshiv, Zhytomyr reg., 12505, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04130) 7-09-03
Director - Oleg V. Lozovsky

Scope of activity:
- delivery of polyester fiber.