Vikol - Prim Company

  • Address:
    8, Promyslova str., c. Vyshneve, Kyevo-Svyatoshyn distr., Kyiv reg., 08132, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 360-61-68
Director - Konstantin S. Zenchenko

Scope of activity:
- PVC profile, aluminium, wood lamination;