Commercial Bank PrivatBank, Zhytomyr Affiliate

  • Address:
    96, Shelushkova str., c. Zhytomyr, 10012, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0412) 48-11-01
Director - Igor Siranchuk

Sphere of business:
- banking services