20-richya Zhovtnya, Open Joint-Stock Company

  • Address:
    vil. Zhovten, Sakhnovshchyna distr., Kharkiv reg., 64508, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05748) 2-15-87, 2-31-43
Director - Mykola Klyuchka

Field:
- pig-breeding