20-richya Zhovtnya, Open Joint-Stock Company

  • Address:
    vil. Zhovten, Sakhnovshchyna distr., Kharkiv reg., 64508, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 768-08-76, (05762) 2-31-35, (067) 568-58-25
Field:
- pig-breeding