Fecenat Batkivshina Fond

  • Address:
    9b, B. Khmelnytskiy, c. Kyiv, 01030, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 279-89-33
  • Web-site:
    http://www.mbf.net.ua   
Presedent - Oleg I. Lygovskoy

Scope of activity:
- patronage,charity,philanthropy,awards,bonus, arms,hymn