Elektron, Autoshop

  • Address:
    28, Marshala Bazhanova st., c. Kharkiv, 61002, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 719-41-43
Director - Sergiy O. Khvorostyshyn

Selling variety:
- spare parts for cars