Belokolodyazhsky elevator, Khleb Ukrainy SAC, BE

  • Address:
    2, Hliboroba str., c. Bily Kolodyaz, Vovchansk distr., Kharkiv reg., 62540, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05741) 4-70-53, 5-17-83
Director - Oleksandr V. Ukhanyov

Services:
grain storage