Slobozhanskaya nedvizhemost, Limited Liability Company

  • Address:
    42 Tobolskaya st., room 407, c. Kharkiv, 61072, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 720-50-16, 720-52-16, 720-56-13, 720-56-68
Director - Georgiy O. Khokhlov

Services:
- legal services during transactions;