Ladyizhyin Macadam Plant

  • Address:
    Gubnyk amalgamation, c. Ladyzhin, Trostyanets distr., Vinnytsya reg., 24320, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04343) 2-20-33, 6-63-30
Director - Yuriy Pankrat'ev

Products:
- macadam;
- stone