Brewery, Open Joint-Stock Company

  • Address:
    74, Radyanska str., c. Novohrad-Volynsky, Zhytomyr reg., 11700, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04141) 5-21-84
Director: Ms. Valentyna V. Mozgova

Products:
- beer