Drevlyanka, Open Joint-Stock Company

  • Address:
    27 Drevlyanska str., c. Korosten, Zhytomyr reg., 11500, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04142) 4-78-05
Director: Yu. Savekin

Products:
- alcoholic beverages