Dovbysh Porcelain Plant, Collective Enterprise

  • Address:
    1 Shchorsa str., c. Dovbysh, Baranovskii distr., Zhytomyr reg., 12724, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04144) 5-10-09, 5-13-81
  • Web-site:
    http://koraldfz.com.ua   
Manager: Mr. Valeriy V. Astakhov

Products: china dishware