Electron, Plant

  • Address:
    3 Promyslova str., vil., c. Mishgirya, Zakarpattya reg., 90000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03146) 9-11-16
Head - Fedir V. Smorchkov

Products:
- television assembly units