Для юристів-професіоналів
МЕГА-НАУ
інтегрований банк судових рішень та правової інформації

 

18 вересня 2007 року на ринок України було виведено новий унікальний продукт, який не має аналогів за своїми інформаційними та сервісними можливостями.

Це новий представник сімейства правових систем НАУ® - інтегрований банк даних МЕГА-НАУ, який об'єднує базу судових рішень НАУ-Судові рішення та базу правової та аналітичної інформації - НАУ-Експерт. Продукт є унікальним не тільки за об'ємом інформації - він містить приблизно два мільйони документів, але й за системою зв'язків, що інтегрує судові рішення та нормативні акти в єдиний аналітичний комплекс. Система активно та динамічно розвивається. У ході роботи з'являються нові ідеї у розробників, у користувачів і дилерів. Це досить природньо, оскільки продукт не має аналогів, його нема звідки "списувати", й усім нам доводиться бути першопрохідцями. У результаті такої творчої співпраці у квітні 2008 року було випущено вдосконалену версію МЕГА-НАУ 9.5.3, яка оптимізувала роботу системи та ввела низку додаткових сервісів.

Інформація в системі

    База НАУ-Судові рішення містить рішення загальних та спеціалізованих судів України, які офіційно оприлюднені у відповідності з Законом України "Про доступ до судових рішень" №3262-IV від 22 грудня 2005 року. Наповнення бази даних здійснюється на основі прямого договору розробника систем НАУ® компанії "Інформтехнологія" з інформаційно-технічним адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень. Інформація в базі даних структурована за судами, з урахуванням ієрархії та спеціалізації, і датою рішення. У версії 9.5.3 базу даних доповнено розділом "Тематичні підбірки судових рішень". У нього включено найбільш цікаві та інформативні (з точки зору редакторів рубрики) справи, які розглядалися у вищих судах України. Документи систематизовано за тематикою. Для зручності перегляду кожне рішення має назву - стислу анотацію. У базі даних зберігається оригінальний зміст, формат та реквізити документів. Враховуючи, що в деяких випадках оригінальні стилі текстів роблять його складним для розуміння, у версії 9.5.3 передбачено альтернативний спрощений формат представлення тексту.  

Нормативну складову системи представляє НАУ-Експерт - правова система з 17-річним "стажем". Містить не тільки повне законодавство України, а також законопроекти, консультації, довідник органів влади, каталог банкрутств, словник термінів, форми і бланки, довідники та ін.

 

  Довідка. За станом на 01.09.2008р. система містить приблизно 1,6 мільйона рішень, прийнятих 670-ма судами України, та щоденно збільшується на декілька тисяч документів.  

 

Зв'язки судових рішень та нормативних актів 

Оскільки судові рішення спираються на норми права, МЕГА-НАУ підтримує гіпертекстові посиланні на основні нормативні акти, які забезпечують швидкий виклик документа з бази даних НАУ-Експерт із позиціонуванням на потрібнй статті. Доречі, версія 9.5.3 значно пришвидшила завантаження об'ємних документів, на зразок Цивільного кодексу.

Динаміка проходження судових справ У процесі проходження справи по судовим інстанціям з'являються пов'язані між собою судові рішення, коли одне з них посилається на інше. У базі даних така динаміка проходження справи відображається у вигляді хронологічного списку судових рішень з можливістю переходу в кожне з них. Повний список пов'язаних судових рішень відображається при перегляді тексту судового рішення. При цьому у версії 9.5.3. спеціальними мітками позначаються "вхідні" та "вихідні" рішення щодо поточного. "Вхідні" - ті рішення, що посилаються на поточне, "вихідні" - ті рішення, на які посилається поточне.

 

Пошукові можливості

МЕГА-НАУ підтримує широкий спектр пошукових можливостей, що властиво усьому сімейству продуктів НАУНАУ®, а саме: 1) традиційний пошук за реквізитами, який використовується при наявності інформації про дату рішення, суд, прізвище судді, номер справи, вид рішення, форми судочинство, слова у тексті. Версія 9.5.3. прискорила цей пошук завдяки оптимізації структури даних та індексів. 2) контекстний пошук, що зустрічаються дуже рідко. Він використовується для пошуку у виділених розділах бази даних і може шукати будь-які комбінації символів у текстах. Також у будь-якому розділі бази даних можна пошукати документи за словами у тексті. Версія 9.5.3. прискорила цей пошук завдяки зміні стратегії "обходу дерева". 3) унікальний експертний пошук, який здатен шукати в текстах фразу природньою мовою, при цьому програма сама оптимізує стратегію пошуку, враховує форми слів, терміни та синоніми, а також оцінює точність пошуку. Усі знайдені документи структуруються за судами.  

У списку знайдених документів можна провести повторний пошук.

 Що надає МЕГА-НАУ користувачу   

ЮРИСТУ:
Процесуальне законодавство України визначає, що однією з підстав для оскарження судових рішень є наявність неоднакового застосування судами норм права. МЕГА-НАУ дозволяє швидко підібрати та проаналізувати судову практику до конкретних норм, а також:
- відстежити "долю" відібраних рішень при апеляційному чи касаційному розгляді;
- ознайомитися зі стилем роботи судді, на прикладі його рішень

 СУДДІ:
МЕГА-НАУ є цінним джерелом інформації для самих суддів. Можливість вивчати практику судів вищого чи навіть того самого рівня полегшує суддям вирішення подібних справ. А крім того, є можливість перевірити при відкритті провадження у справі, а чи не вирішувалася ця сама справа раніше або чи не знаходиться вона у провадженні іншого суду.

 

ПІДПРИЄМЦЮ, БАНКИРУ:
Інтерес комерційних структур до МЕГА-НАУ зумовлено тим, що вони можуть не тільки знайомиться з судовою практикою у сфері їх діяльності, а ще і відстежити "судову біографію" підприємств-контрагентів.

Крім цього наявність повної правової бази в МЕГА-НАУ и величезна кількість довідкових та аналітичних матеріалів робить систему корисною не тільки для юридичного відділу, а і всього персоналу підприємства.