Черкаський державний технологічний університет

  • Адреса:
    б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18005, Україна
  • Телефон:
    +38(0472) 71-00-90, 71-00-92, 73-02-74
  • Веб-сайт:
    http://chdtu.edu.ua   
Ректор - Григор Олег Олександрович

Черкаський державний технологічний університет - ЧДТУ - один з провідних державних навчальних закладів України, який забезпечує її народногосподарські галузі фахівцями з інженерних, технологічних, кібернетичних, будівельних, екологічних, фінансово-економічних і філологічних спеціальностей. Протягом 40 років від дня заснування навчальний заклад підготував понад 12 тисяч висококваліфікованих спеціалістів для України та країн далекого зарубіжжя - Йорданії, Сирії, Китаю, Перу, Палестини, Аргентини, Камеруну, Мозамбіку, Нової Гвінеї, Ізраїлю.

В університеті навчається близько семи тисяч студентів. Навчально-виховний процес здійснюють 330 викладачів, серед яких 27 докторів наук, професорів, 147 кандидатів наук, доцентів, 17 академіків галузевих академій та 2 члени-кореспонденти Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем.

Нині в ЧДТУ працює 10 факультетів, 37 кафедр, здійснюється підготовка фахівців з 11 напрямків за 20 спеціальностями.

Навчально-педагогічний процес в університеті носить інформаційно-практичний характер завдяки впровадженню передових освітніх технологій з широким використанням комп'ютерної техніки. Підготовка молодих фахівців здійснюється з урахуванням потреб аграрно-промислового комплексу Черкаської області та попиту на регіональному ринку праці.

Сьогодні ЧДТУ - це флагман освіти і науки в регіоні по формуванню нової генерації України, збагаченої духовним надбанням та високими професійними навичками.

ЧДТУ добре знають за кордоном, бо саме співпраця з багатьма зарубіжними навчальними закладами, такими як Лінчопінгським університетом (Швеція), Копенгагенським інститутом Ерстеда (Данія), Страсбурзьким університетом (Франція), Констанцьким університетом та Дрезденською гірничою академією (Німеччина) створюють позитивний імідж українських вчених у всьому світі і сприяють підняттю престижу нашого вузу.

За значний внесок у розвиток і становлення системи освіти України і багаторічну науково-педагогічну діяльність Лега Юрій Григорович нагороджений золотою медаллю МКА "За заслуги в освіті". Лега Ю.Г. працює в галузі розробки принципів передачі інформації з використанням шумових сигналів, а також елементів та пристроїв обчислювальної техніки та систем управління. Має понад 150 наукових праць та патентів на винаходи, 5 монографій. За видатні наукові досягнення обраний номінантом Американського біографічного інституту "Видатні інтелектуали світу", та визнаний одним із 1000 видатних лідерів світового впливу і нагороджений іменною почесною медаллю "Тисячоліття - 2000". Лега Ю.Г. є номінантом видання "Золота книга ділової еліти України" і нагороджений пам'ятною медаллю VІІ Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг "Золота фортуна 2000-2001".

Особлива увага приділяється в університеті соціальному захисту співробітників та студентів. З ініціативи ректора у вузі розпочав роботу лікувально-оздоровчий центр (ЛОЦ), введено в дію спортивний комплекс, що включає ігрові та тренажерний зали, футбольне поле, стадіон та оздоровчий комплекс, працюють сучасно облаштовані кафе, буфети, їдальня.

Придбаний університетом у 2001 р. гуртожиток на 400 місць значно поліпшив житлові умови студентства, а відновити свої сили студенти і співробітники можуть на базах відпочинку Чорного моря та річки Рось. Розвитку творчих здібностей студентів сприяє діяльність художніх колективів і клубів. Морально-психологічна аура університету підтримується працівниками Центру практичної психології.

У вузі діє багатофункціональна система оцінки, стимулювання та заохочення праці професорсько-викладацького складу та співробітників інституту.

В зв'язку з постійним розвитком університету, розширенням нових конкурентоспроможних спеціальностей, ректором оперативно вирішуються житлові питання для запрошених висококваліфікованих кадрів.

Двері ЧДТУ завжди гостинно відкриті для талановитої і допитливої молоді. Прийом здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Підготовка фахівців ЧДТУ проводиться за державним замовленням ( денна і заочна форма навчання), а також за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (денна, заочна форми навчання та екстернат).

Фінансово-економічний факультет
- фінанси (податкова справа, державні фінанси, фінанси підприємств)
- облік і аудит (облік у бюджетних установах, облік у промисловій сфері, облік у невиробничій сфері)

Факультет економіки та управління
- економіка підприємства (економіка і організація підприємницької діяльності)
- менеджмент організацій (менеджмент у торгівлі, медицині)

Лінгвістичний факультет
- прикладна лінгвістика (перекладач та викладач іноземних мов)

Факультет інформаційних технологій і систем
- інформаційні управляючі системи та технології
- програмне забезпечення автоматизованих систем
- комп'ютерні системи та мережі
- економічна кібернетика

Факультет електронних технологій
- радіотехніка (апаратура передачі даних за каналами зв'язку, інформаційні та оргтехнічні технології на підприємствах і в банках)
- прилади точної механіки (контрольно-вимірювальні прилади, енергетичне забезпечення сільськогосподарського виробництва)
- медичні прилади та системи
- електротехнічні системи електроспоживання (енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці, інформаційні технології в енергетиці)

Факультет комп'ютеризованих технологій машинобудування
- технологія машинобудування (інтегровані комп'ютерні системи технологічної підготовки виробництва; сертифікація нехарчової продукції та метрологічне забезпечення; маркетинг та впровадження нових технологій виготовлення промислової продукції; сервіс та ремонт технологічного обладнання переробних галузей агропромислового комплексу)
- металорізальні верстати та системи (менеджмент у машинобудуванні; комп'ютеризовані технології проектування систем технологічного обладнання)
- обробка матеріалів за спецтехнологіями (комп'ютеризовані технології зміцнення та відновлення деталей машин)
- дизайн (графічний, промисловий, інтер'єру, конструювання одягу)

Будівельний факультет
- промислове та цивільне будівництво (менеджмент у будівництві)
- хімічна технологія неорганічних речовин (хімічна та харчова технології)
- екологія

Строк навчання з відривом від виробництва на рівень спеціаліста для всіх спеціальностей 5 років, без відриву - 6 років. На період здачі іспитів абітурієнти забезпечуються гуртожитком.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства