Borovaya-Agro, CJSC

  • Address:
    8, Pryvokzalna str., c. Borova, Kharkiv reg., 63801, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05759) 6-15-83, 6-18-50
Director - V. Subotin

Scope of activity:
- grain storage and processing